top of page
Ara

1900'ler - New Orleans

New Orleans yüzyıl döneminde halkların ve ırkların fokur fokur kaynadığı bir cadı kazanıydı. Kent ve Louisiana Eyaleti, ABD tarafından satın alınmadan önce İspanyol ve Fransız hakimiyeti altındaydı. Fransılar İspanyollar, sonra İngilizler ve İtalyanlari hatta Almanalrın ve Slavların yanısıra bölgede Afrika'dan getirilen sayısız zenci kölenin torunları yaşıyordu. Siyahlar arasındaki ulusal ve kltürel farklılıklar d örneğin İngiltere ve İspanya'dan gelen beyazlar arasında var olanalrdan daha az değildi.Ülkenin gönüllü ve zorunlu göçmeleri kendi tınılarını canlı tutumaya seviyorlardı. 1880'lerin ortalarına kadar siyahlar New Orleans'taki Congo Meydanı'nda düzenli olarak toplanır, Afrika geleneklerini yansıtan tarzda ayinler sergilerlerdi. O dönemde New Orleans'da otuz tane orkestranın olduğu bilinmektedir. Canlı müzük çalan, kendini geliştiren ve kendinden doğaçlama yapan otuz orkestra vardı.


Blues bestecisi William Christofer Handy, 1905'te Memphis'te aynı yılalrda New Orleans'ta çalınandan farksız bir müzik yapıldığını anlatır. "New Orlean'ta da aynı müziğin yapıldığını biz 1917'de öğrendik" der. Buna rağmen bütün önemli caz müzisyenlerinin neredeyse %60'ı bu kentten çıktı. Muhtemelen bunun dört ayrı nedeni var. Birincisi, delta kentindeki Fransız-İspanyol kent kültürü, Viktoryanizm ve Püritenliğin damgasını vurduğu diğer Amerikan kentlrinin tersine, kültürel alışverişe elverşliydi. İkincisi, New Orleans'ta birbirinden çok farklı iki siyah halk grubunun varlığının yarattığı gerginlik ve canlılık etkili oluyordu. Üçüncüsü, siyahlar kentte her zaman Avrupa sanatının ve hafif müziğin hakim olduğu canlı bir müzikal ortam içindeydi. Ve dördüncüsü, Storyville'deki - kentin her kategorisinden ve sınıfından sayısı ticarethaneyi barındıran eğlence semti - bütün bu çeşitli unsurlar, önyargıalrdan görece uzak ve heyerarşik ayrımlar gütmeden birbiriyle bütünleşebildi....


Devamı gelecek...

Kaynakça:

Berendt, E.J.,(2010), “Caz Kitabı”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

Makaledeki tüm bilgiler Caz Kitabı’ndan alınmıştır.

| www.cazodasi.com | Facebook | İnstagram |
0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page